ANBI

Stichting Imagine Film Festival is aangewezen als ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 

Lees hier meer over Stichting Imagine Film Festival.