Privacyverklaring

Stichting Imagine Film Festival (hierna: IFF) respecteert uw privacy. IFF verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website tenzij u ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
IFF verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor heeft gekozen. IFF gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt IFF de gegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een (open) sollicitatie instuurt, verwerken wij uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij de door u opgegeven gegevens in het kader van nieuwsbrief per e-mail. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij Mailchimp als mailingservice, hier kunt u hun Privacy Statement en hun Terms of Service vinden.

IFF kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van IFF of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt IFF uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet IFF daartoe verplicht.

Doorklikken naar andere sites
Op de pagina's van de IFF-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. IFF draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. IFF raadt u dan ook aan het beleid of statement ten aanzien van de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-IFF-sites zorgvuldig te lezen, aangezien de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van IFF.

Cookies en Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Kijk hier voor de privacy en terms van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens/Algemene Verordening Persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op info@imaginefilmfestival.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door IFF kunt u een e-mail sturen naar info@imaginefilmfestival.nl.

Wijzigingen
IFF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. IFF adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Onze gegevens

Stichting Imagine Film Festival

Timorplein 44

1094CC Amsterdam

KvK-nummer: 34198080

E-mailadres: info@imaginefilmfestival.nl