fbpx

Corona FAQ

Waarom wordt het festival afgelast?

Sinds maandag 23 maart zijn de maatregelen vanuit de overheid verscherpt en verlengd tot 1 juni. Een festival in april werd hiermee definitief onmogelijk.

Komt er een ander moment / wordt het festival verschoven?

We zijn alle mogelijkheden en scenario’s voor een ander moment, of een andere vorm nu aan het onderzoeken. Dat zal enige weken in beslag nemen.

Wanneer zal het dan plaatsvinden?

We zijn afhankelijk van een onvoorspelbare factor: het verloop van het coronavirus en de adviezen en maatregelen die hieruit voortkomen. We kunnen hier nu nog geen uitspraken over doen. Daarnaast zijn we afhankelijk van beschikbaarheid van een festivallocatie, de inzetbaarheid van medewerkers en vrijwilligers en nog meer factoren. Het is nogal een puzzel.

Wanneer weten we of het festival op een ander moment plaatsvindt?

Zie het antwoord hierboven. We kunnen hier nu nog geen uitspraken over doen, maar zodra we meer zekerheid hebben laten wij dit via de (sociale) media weten. Het zal zeker enige weken duren voordat we zelf meer weten.

Wat gebeurt er bij nieuwe / verscherpte maatregelen van de overheid?

Wij houden ons aan de adviezen en maatregelen van RIVM en de overheid. Wat die zullen of kunnen zijn is niet te voorspellen.